Výzva prezidenta Slovenskej poľovníckej komory k dodržiavaniu veterinárnych opatrení

VÁŽENÍ UŽÍVATELIA POĽOVNÝCH REVÍROV, v mene vedenia Slovenskej poľovníckej komory, ako organizácie zriadenej podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) Vám chcem osobne pripomenúť povinnosť dodržiavania mimoriadnych núdzových opatrení zo dňa 3.8.2021 a 28.1.2022 vydaných hlavným veterinárnym […]

Continue reading


SRANDA PRETEK

V sobotu 29.10.2022 v Beckove usporiadalo OkO SPZ Trenčín ,,SRANDA PRETEK“. Zúčastnilo sa 6 strelcov. Strieľalo sa brokovou zbraňou: OS 2x 60 terčov a zajac 1x 10 terčov. Pretek sa niesol vo veľmi dobrej a veselej atmosfére. Každý účastník bol ocenený bez ohľadu na umiestnenie. Ďakujeme všetkým účastníkom preteku za účasť ! Foto: Peter Prekop […]

Continue reading