Vyššia skúška z poľovníctva

Dňa 07.09.2023 Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva zastúpený vedúcou odboru JUDr. Evou Plevovou, Ing. Ivanom Horňáčkom a Ing. Katarínou Annou Pivarčiovou v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Trenčín usporiadali Vyššiu skúšku z poľovníctva. Písomná časť skúšky sa uskutočnila na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej. Ústna časť skúšky sa konala v Účelovom zariadení lesnej […]

Continue reading


Odborný seminár – selektívny lov a kvalita zveri

V mesiaci september 2023 sa podpredseda OPK Trenčín a predseda poľovníckej a hodnotiteľskej komisie OPK Trenčín p. Daniel Matečný zúčastnil odborného seminára v rámci poľovníckej organizácie. Predmetom odborného seminára bolo správne určovanie chovnosti jeleňov a srncov, posudzovanie veku týchto druhov zveri v prírode ako aj zvýšenie kvality populácie týchto druhov zveri. Po úvodnej prezentácii svojich […]

Continue reading


PZ Hložec Horná Súča súčasťou akcie „Hravá jeseň“

V nedeľu 17.09.2023 sa v parku v Hornej Súči konalo pre verejnosť pekné podujatie pod názvom ,,Hravá jeseň“ kde boli zúčastnené všetky organizácie z Hornej Súče. Podujatia sa zúčastnilo aj miestne poľovnícke združenie PZ Hložec Horná Súča. Členovia pripravili ukážku poľovníckych trofejí ako aj aktivity pre najmenších. Ďakujeme PZ Hložec Horná Súča za prezentáciu poľovníctva […]

Continue reading


Strelecký výcvik kandidátov 2023

V sobotu 26.08.2023 sa na strelnici v Beckove konal strelecký výcvik kandidátov z poľovníctva. Kandidátom bolo prakticky ukázané a vysvetlené ako majú správne zaobchádzať so strelnou zbraňou na poľovnícke účely. Zároveň si kandidáti prakticky vyskúšali pod dozorom kvalifikovaných streleckých inštruktorov streľbu z malokalibrovky na papierový terč a brokovou zbraňou na asfaltové oranžové terče. S pozdravom strelecká komisia OPK […]

Continue reading


Ponuka psa

Don, Alpský jazvečíkovitý durič, 8 rokov, z Českej republiky. Majiteľ vážne ochorel a nemá sa mu kto poľovnícky venovať. Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti nemá, používaný na dohľadávanie postrelenej zveri (v Českej republike). Preukaz o pôvode psa a akékoľvek ďalšie informácie na vyžiadanie na tel. č.: +420 739 637 262

Continue reading