Farbiarske skúšky malých plemien

Obvodná poľovnícka komora Trenčín v spolupráci s PS Zajarčie usporiadala dňa 25.09.2021 farbiarske skúšky malých plemien – FSMP. Skúšok sa zúčastnilo 8 psíkov. Výkony psov a ich pripravenosť na skúšky posudzoval rozhodcovský zbor v zložení: Ing. Renáta Klučková,          p. Milan Rýger a Ing. Roman Fajth. Skúšky sa konali za pekného slnečného počasia. Všetkých 8 psíkov skúšky aj úspešne zvládlo. V I. […]

Continue reading