Opodstatnenosť výnimky zo zákazu vychádzania, ktorú udelila Vláda SR poľovníkom, sa v apríli jednoznačne preukázala

Slovenská poľovnícka komora už od minulého roka intenzívne komunikovala s vedením agrorezortu, chovateľmi ošípaných, poľnohospodármi a veterinármi vo veci výnimiek, nie len zo zákazu organizovania spoločných poľovačiek, ale po novom roku aj o udelenie výnimky zo zákazu vycestovania mimo okres, či neskôr zo zákazu vychádzania po 20,00 hod. Poľovníci odôvodňovali nutnosť udelenia výnimky z dôvodu […]

Continue reading


PZ Sokolí kameň – Čistý revír = čistá príroda

Opäť ďalšia akcia v územnej pôsobnosti OPK Trenčín. Ďakujeme „PZ Sokolí kameň“ za vzornú reprezentáciu. Tak ako každoročne aj v tomto roku sa zapojili členovia PZ Sokolí kameň do akcie poriadanej Slovenskou Poľovníckou komorou pod názvom Čistý revír = čistá príroda. Na brigáde organizovanej 18.4.2021 výborom PZ a v spolupráci s obecným úradom sa členovia zúčastnili na […]

Continue reading


Poľovnícke združenie Žľab – Drietoma sa dňa 25. 4. 2021 zapojilo do podujatia „Čistá príroda = čistý revír!“

Do tejto akcie sa zapojilo 48 ľudí . Boli to členovia PZ, ich manželky, deti, kamaráti ale aj miestny občania. Predseda PZ p. Jaroslav Zavadinka  spolu s poľovníckym hospodárom p. Pavlom Michalcom , rozdelili účastníkov do menších 3 – 6 členných skupín. Každá skupinka sa potom vybrala na vopred  určenú lokalitu kde sa zahájil zber a upratovanie […]

Continue reading


Kurz odbornej prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok 2021

Obvodná poľovnícka komora Trenčín plánuje v roku 2021 otvoriť kurz odbornej prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok.    V prípade záujmu o tento kurz, kontaktujte kanceláriu OPK Trenčín kde vám poskytneme všetky potrebné informácie: – osobne v kancelárii OPK Trenčín, mobil: 0948 021 128, e-mail: trencin@opk.sk, alebo – poslať vyplnenú a podpísanú prihlášku (scan) na e-mail (trencin@opk.sk), alebo do […]

Continue reading